Đang tải...

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại

+84 982 234 793

Địa chỉ

10 Đường số 54, Thảo Điền Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Truyền thông xã hội

Nếu bạn muốn đặt bàn hoặc tổ chức tiệc, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: +84 (0) 982 234 793